Komprol K 40

KOMPROL K 40 ulje predstavlja specijalnu vrstu motor-kompresorskih maziva s obzirom da je predviđeno za podmazivanje dizel motora i gasnih kompresora koji konstrukciono predstavljaju jedinstvenu celinu.
KOMPROL K 30 je prvenstveno namenjen za podmazivanje navedenih kompresora koji zahtevaju izuzetno nizak sadržaj sulfatnog pepela (manje od 0,1%), a za ulja gradacije SAE 40 do 0,55%.

Proizvodi se na osnovu sledećih specifikacija: 

API CA/CB,
API CC,
MIL-L-2104,
MIL-L-2104 A,
COOPER ENERGY SERVICES,
AJAX 565-L-811,
COOPER BESSEMER SE-114,
ISO L-DGA

Na lageru