Vakumol 100

VAKUMOL ulja su namenjena za podmazivanje i, ujedno, hlađenje klipnih i rotacionih kompresora kao i vakuum pumpi. S obzirom na visoki kvalitetni nivo VAKUMOL ulja su predviđena za primenu u najoštrijim uslovima rada vazdušnih kompresora gde temperatura komprimovanog vazduha u zadnjem stepenu kompresije dostiže i 220C.
Zbog osobine stvaranja malog koksnog ostatka u potisnoj grani u toku primene ovo ulje umanjuje mogućnost stvaranja taloga, a samim tim i rizik od samo-paljenja i detonacije.

Proizvodi se na osnovu sledećih specifikacija:
IS-04168.00,
DIN 51506 VD-L

Na lageru