SGBR A 22

SGBR A ulja su višenamenska ulja aktivnog tipa. Koriste se za obradu lako do teško obradivih metala – čelika i sivog liva, u uslovima umerenih i visokih otpora rezanja i visoke radne temperature. Kvalitet SGBR A ulja se ogleda u odličnom izgledu obrađenih površina i dugom veku trajanja alata za obradu.
Tipične oblasti primene SGBR A ulja su kod operacija urezivanja navoja, vertikalnog provlačenja i dubokog bušenja.

Proizvodi se na osnovu sledećih standarda:

IS 23022.00.,
SRPS ISO L- MHF

Na lageru