Komprol 100 R-T-R

KOMPROL R-T-R ulje je specijalno kompresorsko ulje namenjeno za podmazivanje rashladnih kompresora pod visokim termickim rezimima rada, uz veoma duge intervale zamene, koji kao rashladni medijum koriste ugljen dioksid, amonijak ili halogenovane ugljovodonike (freone). KOMPROL R-T-R ulja se uspešno koriste u industrijama pida – pivarama.
Poseduje odobrenje za korišcenje u Pivari ’Trebjesa’ Nikšić.

Proizvedeno na osnovu slededih standarda:
IS 04101.10
ISO 6743/3A
ISO L-DRA

Na lageru