Hidrol VG 22

HIDROL VG-22 je ulje niže viskozitetne gradacije koje se koristi kao hidraulični medijum za prenos snage i za podmazivanje preciznih alatnih mašina i vretena sa velikim brojem obrtaja, naročito pri niskim temperaturama. Vrši podmazivanje pokretnih elemenata: krilnih, aksijalnih, klipnih i zupčastih pumpi. Primenjuju se i za podmazivanje malih i slabo opterećenih zatvorenih zupčastih prenosnika.

Proizvedeno na osnovu sledećih standarda:
ISO L-HM; ISO 11158 HM DIN 51 524/2 (HLP);
AFNOR NF E 48 603 HM ASTM D 6158 HM;
DENISON HF-1, HF-2 VICKERS I-286-S / V-104C US STEEL 127

Na lageru