Hidrol HVL 100

HIDROL  HVL-100 ulje ima široku primenu u svim hidrauličnim sistemima, posebno u onima gde u toku rada dolazi do velikih temperaturnih promena, visokih pritisaka i velikih brzina kretanja hidraulike. Zbog visokog indeksa viskoznosti HIDROL HVL ulja omogućavaju nesmetan rad hidrauličnih sistema  kod bagera, hidrauličnih dizalica, utovarivača, kipera, viljuškara, brodske prevodnice i slično.

Proizvedeno na osnovu sledećih standarda:

ISO 11158 HV

DIN 51 524/3 (HVLP)
AFNOR HF E 48 603 HV

DENISON HF-0, HF-1, HF-2

ASTM D 6158 HV

US STEEL 136, 137

SPERRY VICKERS M-2950 S i I-286 S

THYSSEN THN-256132

Na lageru