Hemcomet E 5

HEMCOMET E 5 je mineralno emulgaciono ulje za obradu svih vrsta čelika, sivog liva, obojenih i lakih metala.
HEMCOMET E 5 je mineralnog emulgaciono ulje obezbeđuje stabilnu emulziju dugog veka, dobrih podmazujućih osobina i dobre zaštite od korozije.
HEMCOMET E 5 se koristi kod operacija struganja, glodanja, bušenja, rezanja navoja, razvrtanja i sečenja u koncentraciji od 5 do 8 % u zavisnosti od obradivog materijala.

Proizvodi se na osnovu sledećih standarda:
IS 20005.00
SRPS ISO L- MAD

Na lageru