Hemcomet E 100

HEMCOMET E 100 je polusintetsko biorezistentno emulgaciono ulje Pored toga što pruža dobru zaštitu od korozije i poseduje rashladne i podmazujuće osobine kao i stabilnosti emulzije, radne emulzije su veoma otporne na bakteriološka zagađenja u dugom periodu eksploatacije.
HEMCOMET E 100 se koristi kod obrade čelika, sivog liva i obojenih metala pri operacijama struganja, glodanja, bušenja, urezivanja navoja, razvrtanja i sečenja u radnoj koncentraciji od 3 do 6%.

Proizvodi se na osnovu sledećih standarda:
TRGS 611
SRPS ISO M-AF.

Na lageru