Hemcohon B

HEMCOHON ulja se proizvode u dve varijante, A- kao aktivno i B- kao neaktivno ulje, koja ne sadrže hlor, fosfor i teške organo-metale, a svojim svojstvima omogućavaju kvalitetnu primenu.

HEMCOHON-B je neaktivno ulje namenjeno za operacije obrade metala honovanjem i mikro-super finišom. Navedene operacije se uspešno izvode na lako obradivim čelicima, lakim i obojenim metalima.

Proizvodi se na osnovu sledećih standarda:
SRPS ISO L-MHF
IS-23109.00

Na lageru
Kategorija: