Hemcohon A

HEMCOHON ulja se proizvode u dve varijante, A- kao aktivno i B- kao neaktivno ulje, koja ne sadrže hlor, fosfor i teške organo-metale, a svojim svojstvima omogućavaju kvalitetnu primenu.

HEMCOHON-A je aktivno ulje za operacije obrade metala honovanjem i mikro-super finišom. Navedene operacije obrade se lako izvode na teško obradivim čelicima i sivom livu pri upotrebi dijamantskog kamena.

Proizvodi se na osnovu sledećih standarda:

SRPS ISO L-MHF
IS-23105.00

Na lageru
Kategorija: