HEMCO-PRESS A-2

HEMCO-PRESS ulja spadaju u grupu neemulgirajućih ulja i poseduju izuzetnu termičku i antioksidacionu stabilnost, izuzetne osobine podnošenja pritisaka, omogućavaju izuzetnu obradu izvlačenjem i deformisanjem, dug period zamene uljnog punjenja u sistemu i ne ostavljaju fleke na materijalima nakon obrade.
HEMCO-PRESS A-2 ulje se koristi kod procesa deformisanja i dubokog izvlačenja limova od čelika u uslovima koje karakterišu veće sile izvlačenja i povećana složenost otpreska. Primenje se na alatima i mašinama gde je pored EP osobina potrebno i dobro podmazivanje.

Proizvodi se na osnovu sledećih standarda:
IS-23150.00

Na lageru
Kategorija: