HEMCO-KAL 46

HEMCO-KAL ulja poseduju izuzetnu termičku antioksidacionu stabilnost, omogućavaju tačno definisan gradijent hlađenja, dug period zamene uljnog punjenja u sistemu i sprečava stvaranje koksnih naslaga na okaljenim delovima.

HEMCO-KAL 46 ulje, spada u grupu univerzalnih ulja za kaljenje, kod koga se najbolji rezultati kaljenja postižu u oblastima radnih temperatura fluida od 50 do 80 C. Primenjuje se kod kaljenja svih vrsta čelika.

Proizvodi se na osnovu sledećih standarda:
SRPS ISO L-U
IS-05246.00

Na lageru