HEMCO Argus-Aero-Piston OIL 100

HEMCO Argus-Aero-Piston OIL 100 omogućava izuzetnu čistoću motora, zaštitu protiv stvaranja mulja i habanja, produžava vek uljnog punjenja, pomaže motorima da dostignu TBO, odnosno produžava vreme između remonta. Koristi se kod klipnih motora sa i bez turbo punjenjem.
U zavisnosti od preporuke proizvođača,predviđeno je  korišćenje HEMCO AERO Piston Oil 100 u toplijem vremenskom  periodu.

Zadovoljava sledeće specifikacije:

J-1966 sae 50,
AIR 3560 sae 50,
Ruski ekvivalent MS-20

Na lageru