Hemco Aero-Hidraulic 4

HEMCO AERO-HIDRULIC 4 je mineralno hidrulično ulje veoma velike čistoće i poseduje unapređene osobine fluida. Poseduje specijalan paket aditiva koji mu omogućavaju odličan protok na niskim temperaturama. Omogućava izuzetnu zaštitu od habanja i korozije.
Ovo ulje se koristi kod svih modernih aviona kod kojih se zahteva upotreba mineralnog hidruličnog ulja. Može se koristiti u sistemima aviona koji rade bez pritiska na temepraturama od -54 C do 90C, i pod pritiskom od -54C do 135C.

Zadovoljava sledeće specifikacije: 
MIL-PRF-5606H,
DEF STAN 91-48,
DCSAE 415/A,
Ruski ekvivalent AMG-10

Na lageru