Naša ponuda

  • Ekološki Fluid Za Prenos Toplote

    EKO PGR 100

    EKO PGR 100 fluid predstavlja ne-toksičan, biorazgradiv propilen glikolni antifriz, namenjen za industrijske sisteme za prenos toplotne energije i za zaštitu od smrzavanja na niskim temperaturama. Naročito se preporučuje za primenu u industrijama za preradu i proizvodnju hrane,pića, lekova, kozmetičkih preparata, jer je neškodljiv za zdravlje i u skladu sa zahtevima iz oblasti farmakopeje.
    EKO PGR 100 je koncentrovani propilen glikolni antifriz, odnosno fluid za prenos toplote, koji se pre upotrebe razblažuje sa vodom, a primenjuje se u zatvorenim sistemima za prenos toplotne energije. Mešajući ga sa demineralizovanom vodom u odredjenim odnosima, mogu se postizati drugačije nisko i visoko temperaturske osobine radnog fluida.

    Zadovoljava proizvođačku specifikaciju: 
    IS 62200.00

    (0 reviews)
  • Agens Za Redukciju Štetnih Gasova

    Hemco Blue

    Hemco Blu se koristi kao agens redukcije Nox kod vozila sa SCR tehnologijom za postizanje EURO IV, V i VI standarda za dizel motore. U isto vreme redukuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova.

    Oblast primene su kamioni i autobusi sa SCR tehnologijom, kao i traktori i građevinske mašine, a takođe će imati i buduću primenu u oblasti putničkih vozila sa dizel motorima.

    Zadovoljava sledeće standarde:

    DIN 70070, DIN 70070

    ISO 22241

    (0 reviews)
  • Ulja Za Helikoptere

    Hemco Helio Turbo-Jet 5EP

    Avio-turbinsko ulje HEMCO HELIO TURBO-JET 5EP je sintetičko turbinsko ulje namenjeno za podmazivanje turbo-shaft motora familije TV2-117 i glavnog reduktora VR-8 helikoptera MI-8.
    Svojim karakteristikama omogućava naprednu oksidacionu i termalnu stabilnost, održava motor čistijim, produžava vek zupčastih prenosa i smanjuje troškove održavanja i remonta.

    Ovaj proizvod zadovoljava i prevazilazi sledeće proizvođačke specifikacije:
    MIL-L-23699, DOD L-85734
    TU 39-101295
    SORS 6821

    (0 reviews)
  • Kočione Tečnosti

    KT-4

    KT-4 je sintetičko ulje za hidrulične kočione sisteme poboljšanih osobina. Koristi se i za punjenje amortizera i ostalih hidrauličnih uređaja kod kojih se zahteva ovaj tip radnog fluida. Preporučuje se za pouzdan rad kod automobila i komercijalnih vozila sa produženim periodom uljnog punjenja.

    UPOZORENJE:

    U sistemima u kojima se nalaze KT-4 tečnosti se ne smeju mešati i/ili nadolivati kočioni ili bilo koji drugi
    fluidi izrađenim na mineralnoj osnovi.

    Zadovoljava sledeće specifikacije:
    ISO 4925/78, JUS H.Z2.100 tip 2,
    FMVSS No 116 DOT 4, ZCZ St.955597 klasa DOT 4.

    (0 reviews)
  • Agens Za Redukciju Štetnih Gasova

    Hemco Blue

    Hemco Blu se koristi kao agens redukcije Nox kod vozila sa SCR tehnologijom za postizanje EURO IV, V i VI standarda za dizel motore. U isto vreme redukuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova.

    Oblast primene su kamioni i autobusi sa SCR tehnologijom, kao i traktori i građevinske mašine, a takođe će imati i buduću primenu u oblasti putničkih vozila sa dizel motorima.

    Zadovoljava sledeće standarde:

    DIN 70070, DIN 70070

    ISO 22241

    (0 reviews)
  • Ekološki Fluid Za Prenos Toplote

    EKO PGR 100

    EKO PGR 100 fluid predstavlja ne-toksičan, biorazgradiv propilen glikolni antifriz, namenjen za industrijske sisteme za prenos toplotne energije i za zaštitu od smrzavanja na niskim temperaturama. Naročito se preporučuje za primenu u industrijama za preradu i proizvodnju hrane,pića, lekova, kozmetičkih preparata, jer je neškodljiv za zdravlje i u skladu sa zahtevima iz oblasti farmakopeje.
    EKO PGR 100 je koncentrovani propilen glikolni antifriz, odnosno fluid za prenos toplote, koji se pre upotrebe razblažuje sa vodom, a primenjuje se u zatvorenim sistemima za prenos toplotne energije. Mešajući ga sa demineralizovanom vodom u odredjenim odnosima, mogu se postizati drugačije nisko i visoko temperaturske osobine radnog fluida.

    Zadovoljava proizvođačku specifikaciju: 
    IS 62200.00

    (0 reviews)

Naša preporuka

  • Kočione Tečnosti

    KT-4

    KT-4 je sintetičko ulje za hidrulične kočione sisteme poboljšanih osobina. Koristi se i za punjenje amortizera i ostalih hidrauličnih uređaja kod kojih se zahteva ovaj tip radnog fluida. Preporučuje se za pouzdan rad kod automobila i komercijalnih vozila sa produženim periodom uljnog punjenja.

    UPOZORENJE:

    U sistemima u kojima se nalaze KT-4 tečnosti se ne smeju mešati i/ili nadolivati kočioni ili bilo koji drugi
    fluidi izrađenim na mineralnoj osnovi.

    Zadovoljava sledeće specifikacije:
    ISO 4925/78, JUS H.Z2.100 tip 2,
    FMVSS No 116 DOT 4, ZCZ St.955597 klasa DOT 4.

    (0 reviews)
  • Agens Za Redukciju Štetnih Gasova

    Hemco Blue

    Hemco Blu se koristi kao agens redukcije Nox kod vozila sa SCR tehnologijom za postizanje EURO IV, V i VI standarda za dizel motore. U isto vreme redukuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova.

    Oblast primene su kamioni i autobusi sa SCR tehnologijom, kao i traktori i građevinske mašine, a takođe će imati i buduću primenu u oblasti putničkih vozila sa dizel motorima.

    Zadovoljava sledeće standarde:

    DIN 70070, DIN 70070

    ISO 22241

    (0 reviews)
  • Ekološki Fluid Za Prenos Toplote

    EKO PGR 100

    EKO PGR 100 fluid predstavlja ne-toksičan, biorazgradiv propilen glikolni antifriz, namenjen za industrijske sisteme za prenos toplotne energije i za zaštitu od smrzavanja na niskim temperaturama. Naročito se preporučuje za primenu u industrijama za preradu i proizvodnju hrane,pića, lekova, kozmetičkih preparata, jer je neškodljiv za zdravlje i u skladu sa zahtevima iz oblasti farmakopeje.
    EKO PGR 100 je koncentrovani propilen glikolni antifriz, odnosno fluid za prenos toplote, koji se pre upotrebe razblažuje sa vodom, a primenjuje se u zatvorenim sistemima za prenos toplotne energije. Mešajući ga sa demineralizovanom vodom u odredjenim odnosima, mogu se postizati drugačije nisko i visoko temperaturske osobine radnog fluida.

    Zadovoljava proizvođačku specifikaciju: 
    IS 62200.00

    (0 reviews)