Naša ponuda

 • Ekološki Fluid Za Prenos Toplote

  EKO PGR 100

  EKO PGR 100 fluid predstavlja ne-toksičan, biorazgradiv propilen glikolni antifriz, namenjen za industrijske sisteme za prenos toplotne energije i za zaštitu od smrzavanja na niskim temperaturama. Naročito se preporučuje za primenu u industrijama za preradu i proizvodnju hrane,pića, lekova, kozmetičkih preparata, jer je neškodljiv za zdravlje i u skladu sa zahtevima iz oblasti farmakopeje.
  EKO PGR 100 je koncentrovani propilen glikolni antifriz, odnosno fluid za prenos toplote, koji se pre upotrebe razblažuje sa vodom, a primenjuje se u zatvorenim sistemima za prenos toplotne energije. Mešajući ga sa demineralizovanom vodom u odredjenim odnosima, mogu se postizati drugačije nisko i visoko temperaturske osobine radnog fluida.

  Zadovoljava proizvođačku specifikaciju: 
  IS 62200.00

  (0 reviews)
 • Agens Za Redukciju Štetnih Gasova

  Hemco Blue

  Hemco Blu se koristi kao agens redukcije Nox kod vozila sa SCR tehnologijom za postizanje EURO IV, V i VI standarda za dizel motore. U isto vreme redukuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova.

  Oblast primene su kamioni i autobusi sa SCR tehnologijom, kao i traktori i građevinske mašine, a takođe će imati i buduću primenu u oblasti putničkih vozila sa dizel motorima.

  Zadovoljava sledeće standarde:

  DIN 70070, DIN 70070

  ISO 22241

  (0 reviews)
 • Ulja Za Helikoptere

  Hemco Helio Turbo-Jet 5EP

  Avio-turbinsko ulje HEMCO HELIO TURBO-JET 5EP je sintetičko turbinsko ulje namenjeno za podmazivanje turbo-shaft motora familije TV2-117 i glavnog reduktora VR-8 helikoptera MI-8.
  Svojim karakteristikama omogućava naprednu oksidacionu i termalnu stabilnost, održava motor čistijim, produžava vek zupčastih prenosa i smanjuje troškove održavanja i remonta.

  Ovaj proizvod zadovoljava i prevazilazi sledeće proizvođačke specifikacije:
  MIL-L-23699, DOD L-85734
  TU 39-101295
  SORS 6821

  (0 reviews)
 • Hidraulična Ulja Za Avijaciju

  Hemco Aero-Hidraulic 4

  HEMCO AERO-HIDRULIC 4 je mineralno hidrulično ulje veoma velike čistoće i poseduje unapređene osobine fluida. Poseduje specijalan paket aditiva koji mu omogućavaju odličan protok na niskim temperaturama. Omogućava izuzetnu zaštitu od habanja i korozije.
  Ovo ulje se koristi kod svih modernih aviona kod kojih se zahteva upotreba mineralnog hidruličnog ulja. Može se koristiti u sistemima aviona koji rade bez pritiska na temepraturama od -54 C do 90C, i pod pritiskom od -54C do 135C.

  Zadovoljava sledeće specifikacije: 
  MIL-PRF-5606H,
  DEF STAN 91-48,
  DCSAE 415/A,
  Ruski ekvivalent AMG-10

  (0 reviews)
 • Motorna Ulja Za Klipne Avio Motore

  HEMCO Argus-Aero-Piston OIL 100

  HEMCO Argus-Aero-Piston OIL 100 omogućava izuzetnu čistoću motora, zaštitu protiv stvaranja mulja i habanja, produžava vek uljnog punjenja, pomaže motorima da dostignu TBO, odnosno produžava vreme između remonta. Koristi se kod klipnih motora sa i bez turbo punjenjem.
  U zavisnosti od preporuke proizvođača,predviđeno je  korišćenje HEMCO AERO Piston Oil 100 u toplijem vremenskom  periodu.

  Zadovoljava sledeće specifikacije:

  J-1966 sae 50,
  AIR 3560 sae 50,
  Ruski ekvivalent MS-20

  (0 reviews)
 • Motorna Ulja Za Klipne Avio Motore

  HEMCO Argus-Aero-Piston OIL 80

  HEMCO Argus-Aero-Piston OIL 80 omogućava izuzetnu čistoću motora, zaštitu protiv stvaranja mulja i habanja, produžava vek uljnog punjenja, pomaže motorima da dostignu TBO, odnosno produžava vreme između remonta. Koristi se kod klipnih motora sa i bez turbo punjenjem.
  U zavisnosti od preporuke proizvođača,predviđeno je  korišćenje HEMCO AERO Piston Oil 80 u hladnijem vremenskom  periodu.

  Zadovoljava sledeće specifikacije:
  J-1966 sae 40,
  AIR 3560 sae 40,
  Ruski ekvivalent MS-14

  (0 reviews)
 • Kočione Tečnosti

  KT-4

  KT-4 je sintetičko ulje za hidrulične kočione sisteme poboljšanih osobina. Koristi se i za punjenje amortizera i ostalih hidrauličnih uređaja kod kojih se zahteva ovaj tip radnog fluida. Preporučuje se za pouzdan rad kod automobila i komercijalnih vozila sa produženim periodom uljnog punjenja.

  UPOZORENJE:

  U sistemima u kojima se nalaze KT-4 tečnosti se ne smeju mešati i/ili nadolivati kočioni ili bilo koji drugi
  fluidi izrađenim na mineralnoj osnovi.

  Zadovoljava sledeće specifikacije:
  ISO 4925/78, JUS H.Z2.100 tip 2,
  FMVSS No 116 DOT 4, ZCZ St.955597 klasa DOT 4.

  (0 reviews)
 • Agens Za Redukciju Štetnih Gasova

  Hemco Blue

  Hemco Blu se koristi kao agens redukcije Nox kod vozila sa SCR tehnologijom za postizanje EURO IV, V i VI standarda za dizel motore. U isto vreme redukuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova.

  Oblast primene su kamioni i autobusi sa SCR tehnologijom, kao i traktori i građevinske mašine, a takođe će imati i buduću primenu u oblasti putničkih vozila sa dizel motorima.

  Zadovoljava sledeće standarde:

  DIN 70070, DIN 70070

  ISO 22241

  (0 reviews)
 • Ekološki Fluid Za Prenos Toplote

  EKO PGR 100

  EKO PGR 100 fluid predstavlja ne-toksičan, biorazgradiv propilen glikolni antifriz, namenjen za industrijske sisteme za prenos toplotne energije i za zaštitu od smrzavanja na niskim temperaturama. Naročito se preporučuje za primenu u industrijama za preradu i proizvodnju hrane,pića, lekova, kozmetičkih preparata, jer je neškodljiv za zdravlje i u skladu sa zahtevima iz oblasti farmakopeje.
  EKO PGR 100 je koncentrovani propilen glikolni antifriz, odnosno fluid za prenos toplote, koji se pre upotrebe razblažuje sa vodom, a primenjuje se u zatvorenim sistemima za prenos toplotne energije. Mešajući ga sa demineralizovanom vodom u odredjenim odnosima, mogu se postizati drugačije nisko i visoko temperaturske osobine radnog fluida.

  Zadovoljava proizvođačku specifikaciju: 
  IS 62200.00

  (0 reviews)

Naša preporuka

 • Kočione Tečnosti

  KT-4

  KT-4 je sintetičko ulje za hidrulične kočione sisteme poboljšanih osobina. Koristi se i za punjenje amortizera i ostalih hidrauličnih uređaja kod kojih se zahteva ovaj tip radnog fluida. Preporučuje se za pouzdan rad kod automobila i komercijalnih vozila sa produženim periodom uljnog punjenja.

  UPOZORENJE:

  U sistemima u kojima se nalaze KT-4 tečnosti se ne smeju mešati i/ili nadolivati kočioni ili bilo koji drugi
  fluidi izrađenim na mineralnoj osnovi.

  Zadovoljava sledeće specifikacije:
  ISO 4925/78, JUS H.Z2.100 tip 2,
  FMVSS No 116 DOT 4, ZCZ St.955597 klasa DOT 4.

  (0 reviews)
 • Agens Za Redukciju Štetnih Gasova

  Hemco Blue

  Hemco Blu se koristi kao agens redukcije Nox kod vozila sa SCR tehnologijom za postizanje EURO IV, V i VI standarda za dizel motore. U isto vreme redukuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova.

  Oblast primene su kamioni i autobusi sa SCR tehnologijom, kao i traktori i građevinske mašine, a takođe će imati i buduću primenu u oblasti putničkih vozila sa dizel motorima.

  Zadovoljava sledeće standarde:

  DIN 70070, DIN 70070

  ISO 22241

  (0 reviews)
 • Ekološki Fluid Za Prenos Toplote

  EKO PGR 100

  EKO PGR 100 fluid predstavlja ne-toksičan, biorazgradiv propilen glikolni antifriz, namenjen za industrijske sisteme za prenos toplotne energije i za zaštitu od smrzavanja na niskim temperaturama. Naročito se preporučuje za primenu u industrijama za preradu i proizvodnju hrane,pića, lekova, kozmetičkih preparata, jer je neškodljiv za zdravlje i u skladu sa zahtevima iz oblasti farmakopeje.
  EKO PGR 100 je koncentrovani propilen glikolni antifriz, odnosno fluid za prenos toplote, koji se pre upotrebe razblažuje sa vodom, a primenjuje se u zatvorenim sistemima za prenos toplotne energije. Mešajući ga sa demineralizovanom vodom u odredjenim odnosima, mogu se postizati drugačije nisko i visoko temperaturske osobine radnog fluida.

  Zadovoljava proizvođačku specifikaciju: 
  IS 62200.00

  (0 reviews)